Konsultatsiooniteenused

Nõustamisteenused ühelt teenusepakkujalt

 

Meie teenusepakkumine sisaldab nii era- kui ka äriklientidele suunatud maksu- ja lepingunõustamist ning äriühinguõiguse küsimuste haldamist. Võite meie poole pöörduda üksikjuhtudel ning lisaks pakume ka mitmesuguse ulatusega nõustamispakette korrapärasteks konsultatsioonideks, näiteks meie äriklientidele. Rääkige meile oma vajadustest, et saaksime leida teile sobiva lahenduse!

Maksunõustamine

 

Pakume maksunõustamist nii äri- kui ka eraklientidele. Meie ekspertiisivaldkondade hulka kuuluvad:

 

 • Käibemaksualane nõustamine
 • Ettevõttemaksude alane nõustamine
 • Maksustamise eelotsusetaotlused
 • Kirjalike juhiste küsimine maksuametilt
 • Üksikisikute maksunõustamine
 • Vastuväidete koostamine äri- ja eraklientidele

Lepingunõustamine

 

Erinevate lepingute koostamisel peate teadma lepingu seaduslikke piiranguid. Meie eksperdid pakuvad abi ka lepinguläbirääkimistel ja -vaidlustes. Pakume nõu näiteks järgmistes küsimustes:

 

 • Töölepingud
 • Aktsionäride lepingud
 • Kaubanduslepingud
 • Üürilepingud
 • Järelmaksulepingud
 • Käsunduslepingud
 • Testamendid
 • Huvide edendamise lepingud
   

Pärandvara nimekirja koostamine.

Äriühinguõigus

 

 • Äriõigus (ühistu, piiratud vastutusega äriühing, seltsing)
 • Äriühingu asutamislepingute nõustamine