Blogi

Moni on varmasti kuullut puhuttavan niin sanotuista tuplapoistoista eli kaksinkertaisista poistoista. Mistä niissä on kyse ja mitä merkitystä niillä on yrityksesi toiminnassa? Kirjanpidossa tulee kirjata informaatio liiketoiminnan tuolista ja menoista. Jos menoa vastaava hyödyke, kuten hankittu tuotantoväline, tuottaa menoa useampana kuin yhtenä tilikautena, on hankintameno jaksotettava eli kirjattava kuluksi niin usean tilikauden aikana kuin hankitulla hyödykkeellä on taloudellista käyttöikää.

Jos hankit yrityksellesi esimerkiksi kalliin koneen, joka maksetaan kerralla, mutta sitä käytetäänkin vuosia, hankintamenoa ei kannata kirjata kerralla kuluksi, koska tilikaudet eivät tällöin ole vertailukelpoiset. Sen sijaan meno jaetaan koneen käyttöiän mukaan useammalle tilikaudelle, jotta tilikaudet olisivat keskenään paremmin vertailukelpoisia. Tavallisesti poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä.

 

Tähän on kuitenkin tehty lakimuutos verovuosille 2020 – 2023, sillä poisto-oikeutta on korotettu 25 prosentista 50 prosenttiin. Muutoksella pyritään kannustamaan yrityksiä investointeihin, kun verohyöty on suurempi. Yrityksen verotettava tulos, jonka perusteella määrätään 20 %:n yhteisövero, lasketaan vähentämällä verovuoden tuotoista verovuoden kulut. Mitä suurempi osa hankintamenosta voidaan vähentää verovuoden kuluna, sitä pienemmäksi verotettava tulos muodostuu eli sitä vähemmän yrityksen tarvitsee maksaa yhteisöveroa. Hankintameno tulisi tietysti poistettua ilman lakimuutostakin, mutta tuplapoistojen ansiosta se onnistuu nopeammin. Jos yritys haluaa kuitenkin hyödyntää poisto-oikeutta pidempiaikaisesti useampana verovuotena, tuplapoiston käyttö ei välttämättä ole järkevää, sillä jokainen tänä vuonna poistettu euro vähentää seuraavan vuoden poisto-osuutta.

 

Kronologisen ulottuvuuden lisäksi on luonnollisesti huomioitava myös yrityksen toteutunut ja odotettavissa oleva tuloskehitys. Jos verotuksessa huomioitava tulos ei muutoinkaan ole muodostumassa verotaakan kannalta liian suureksi, ei tuplapoistojen tekemiselle ole tarvetta. On myös hyvä muistaa, että poiston on oltava yhtä suuri sekä tilinpäätöksessä että verotuksessa. Tuplapoistojen käyttö siis heikentää yrityksen tilinpäätöksessä näkyvää tulosta, joten tilinpäätöksen tuloksen maksimoinnin näkökulmasta tuplapoistojen käyttö ei kannata. Eri asia on, mitä merkitystä heikentyneellä tilinpäätöksen tuloksella on verrattaessa sitä keventyneestä verotaakasta saatavaan hyötyyn.

 

Tuplapoistot ovat nimenomaan mahdollisuus, eivät velvoite. On täysin mahdollista tehdä enimmäismäärää pienempiä poistoja. Poiston käyttäminen on täysin vapaaehtoista, ja päätöksenteon tuplapoistomahdollisuuden hyödyntämisestä on suositeltavaa perustua laajaan ja huolelliseen liiketaloudellisten, tuotantotaloudellisten, kirjanpidollisten ja verotuksellisten näkökohtien arviointiin.

 

Petri Rajala

Taloushallinnon asiantuntija

petri.rajala[at]jjhlaw.fi